Wanneer is er sprake van een gezamenlijke huishouding?

Auteur

Iris van Oijen, jurist sociaal zekerheidsrecht

Bijstandsuitkering advocaat

CONTACTFORMULIER

 • U kunt dit formulier invullen en wij nemen binnen 3/u contact met u op;
 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.  8 mei 2020 – Wanneer is er sprake van een gezamenlijke huishouding?

  Bij de bepaling of er voldoende bewijs is aangedragen, is het landelijk criterium van de hoogste bestuursrechter (Centrale Raad van Beroep, hierna: CRvB) van belang. Door verschillende uitspraken van de CRvB te vergelijken, is ontdekt aan welke bewijsmiddelen de CRvB waarde hecht om een gezamenlijke huishouding te bewijzen. De belangrijke elementen worden puntsgewijs opgenoemd.

  Belangrijke elementen voor het bewijzen van het gezamenlijk hoofdverblijf:
  • Het verblijf in de woning moet een bepaalde frequentie hebben. Een kortdurend verblijf, dat wil zeggen een verblijf van tijdelijke aard, is onvoldoende voor de vaststelling van het hoofdverblijf in die woning. Het verblijf moet dus van duurzame aard zijn.
  • Het zwaartepunt in het persoonlijk leven. Dit moet bewezen worden aan de hand van concrete feiten en omstandigheden, waarbij de gemeente let op het pingedrag en verbruiksgegevens van gas, water en elektriciteit. Het bevinden van persoonlijke bezittingen in een woning en het bezitten van de huissleutels zijn tevens indicaties voor de bepaling van het hoofdverblijf. De locatie van de persoonlijke administratie is van bijzondere betekenis bij de vaststelling van het hoofdverblijf.
  • Bewoonde indruk van een woning. Als er tijdens het huisbezoek bijvoorbeeld kleding en verzorgingsproducten of een volle/lege koelkast, prullenbak en/of wasmand wordt aangetroffen, dan speelt dit een rol bij de bepaling van het hoofdverblijf.
  Belangrijke elementen voor het bewijzen van de wederzijdse zorg:
  • Het is van belang dat beide partijen zorg dragen voor elkaar. Het maakt hierbij niet uit of de zorg van de ene partij aan de andere partij van meer gewicht is.
  • De zorg moet van voldoende gewicht zijn. Om te bepalen of er sprake is van voldoende gewicht, speelt de frequentie een belangrijke rol. De zorg moet namelijk een structureel karakter hebben. Is de frequentie onbekend, dan kan het aantal en de diversiteit van doorslaggevende betekenis zijn bij de vaststelling van de wederzijdse zorg.
  • Financiële verstrengeling is een belangrijk gegeven. Het enkel verlenen van (gratis) onderdak heeft de CRvB als zodanig niet voldoende geacht om de wederzijdse zorg aannemelijk te kunnen maken. Ondernemen partijen gezamenlijk activiteiten, dan hoeft dit niet te leiden tot een wederzijdse verzorging. Het is namelijk van belang dat de financiële verstrengeling verder gaat dan enkel het delen van woon- en de daarmee samenhangende vaste lasten.
  Belangrijke bewijsmiddelen:
  • Bekennende verklaring van de partij(en). Deze dient gedetailleerd te zijn over de aanvang van de samenwoning en over de frequentie van het verblijf en de overnachtingen.
  • Getuigenverklaringen, mits deze toereikend zijn. Deze verklaringen dienen feitelijke gegevens te bevatten over het dagelijks leven van partijen. Het is van belang dat de verklaringen voorts voldoende gedetailleerd en consistent zijn. (Anonieme) getuigenverklaringen zijn op zichzelf te allen tijde ontoereikend om een gezamenlijke huishouding te bewijzen.
  • Proces-verbaal van de politie over de woon- en leefsituatie van partijen. Deze zal tevens in samenhang met andere bewijsmiddelen bezien moeten worden.
  • Heimelijke waarnemingen die zijn verricht in de buurt van de woning. Deze zijn tevens als zodanig niet toereikend voor de vaststelling van een gezamenlijke huishouding.
  • Een huisbezoek kan op zichzelf wel toereikende grondslag bieden voor de vaststelling van een gezamenlijke huishouding. De CRvB hecht grote waarde aan het rapport dat opgesteld wordt naar aanleiding van een afgelegd huisbezoek.

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? U kunt in dat geval binnen zes weken in bezwaar. Hierdoor is het belangrijk dat u op tijd contact opneemt met onze juristen. Zij zullen het juridisch kader van de gemeente bekijken en beoordelen of een bezwaar bij de gemeente kansrijk zal zijn.

  Wie zijn wij?

  Bezwaarschriftadvocaat.nl is een gespecialiseerd pro deo advocatenkantoor dat zich landelijk inzet voor mensen met problemen met hun bijstandsuitkering. Het kantoor is ervaren en gespecialiseerd in het maken van bezwaar tegen negatieve besluiten van de gemeente en sociale dienst. De ervaring heeft geleerd dat een goed juridisch onderbouwd bezwaarschrift van een advocaat vaak een oplossing biedt.

  Bezwaarschriftadvocaat.nl maakt voor u pro deo bezwaar. Wij vinden namelijk dat mensen zonder portemonnee of ontnomen bijstandsuitkering ook toegang moeten hebben tot een deskundige advocaat. Bezwaarschriftadvocaat.nl is een onderdeel van Advocaten van Cuijk.

  Bel nu met een uitkeringsspecialist:

  Contact

  Laat uw bijstandsprobleem niet liggen, maar laat de bezwaarschriftadvocaat deze aanpakken.

   Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

   bijstand advocaat
   Advocaat uitkering
   Uitkering stopgezet
   Menu