Bewijslast gezamenlijke huishouding in de bijstand

Auteur

Iris van Oijen, jurist sociaal zekerheidsrecht

Bijstandsuitkering advocaat

CONTACTFORMULIER

 • U kunt dit formulier invullen en wij nemen binnen 3/u contact met u op;
 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.  8 mei 2020 – Bewijslast gezamenlijke huishouding in de bijstand

  Bij wie ligt de bewijslast, oftewel: wie moet bewijzen dat er een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen situaties.

  • U doet een aanvraag voor een bijstandsuitkering. De bewijslast rust in deze situatie op u als aanvrager, omdat u moet kunnen aantonen dat u recht op bijstand hebt. U bent verplicht om de gemeente juiste en volledige informatie te geven over onder andere uw woon- en leefsituatie. Op deze manier kunt u aantonen dat uw inkomens- en vermogenssituatie niet hindert aan een toekenning van de bijstandsuitkering. De gemeente zal deze inlichtingen controleren op juistheid en volledigheid.
  • U ontvangt reeds bijstand en er doet zich een wijziging voor in de verblijfplaats van u of van de persoon waarmee u voor een lange periode een gezamenlijke huishouding mee gevoerd hebt. De bewijslast ligt wederom bij u indien u stelt dat u geen gezamenlijke huishouding meer voert met de andere persoon.
  • U ontvangt reeds bijstand en de gemeente neemt een voor u belastende beschikking (bijvoorbeeld het beëindigen of intrekken van de uitkering). De bewijslast rust in dit geval op de gemeente. Zij moet de feiten en omstandigheden aannemelijk kunnen maken die deze belastende beschikking ondersteunen. Indien echter sprake is van fraude of van ontstane twijfel aan u, dan vindt er een verschuiving van de bewijslast plaats en dient u dus het tegendeel te bewijzen.

  De rechter neemt alleen de feiten en omstandigheden mee die van objectieve aard zijn. De aard van de relatie die u met de ander hebt, zijn niet relevant en worden derhalve buiten beschouwing gelaten. De reden waarom u een gezamenlijke huishouding hebt gevoerd, doet niet ter zake. De rechter zal alle beschikbare gegevens in hun onderlinge samenhang beoordelen.

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? U kunt in dat geval binnen zes weken in bezwaar. Hierdoor is het belangrijk dat u op tijd contact opneemt met onze juristen. Zij zullen het juridisch kader van de gemeente bekijken en beoordelen of een bezwaar bij de gemeente kansrijk zal zijn.

  Wie zijn wij?

  Bezwaarschriftadvocaat.nl is een gespecialiseerd pro deo advocatenkantoor dat zich landelijk inzet voor mensen met problemen met hun bijstandsuitkering. Het kantoor is ervaren en gespecialiseerd in het maken van bezwaar tegen negatieve besluiten van de gemeente en sociale dienst. De ervaring heeft geleerd dat een goed juridisch onderbouwd bezwaarschrift van een advocaat vaak een oplossing biedt.

  Bezwaarschriftadvocaat.nl maakt voor u pro deo bezwaar. Wij vinden namelijk dat mensen zonder portemonnee of ontnomen bijstandsuitkering ook toegang moeten hebben tot een deskundige advocaat. Bezwaarschriftadvocaat.nl is een onderdeel van Advocaten van Cuijk.

  Bel nu met een uitkeringsspecialist:

  Contact

  Laat uw bijstandsprobleem niet liggen, maar laat de bezwaarschriftadvocaat deze aanpakken.

   Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

   bijstand advocaat
   Advocaat uitkering
   Uitkering stopgezet
   Menu