Gezamenlijke huishouding in de bijstand

Auteur

Iris van Oijen, jurist sociaal zekerheidsrecht

Bijstandsuitkering advocaat

CONTACTFORMULIER

 • U kunt dit formulier invullen en wij nemen binnen 3/u contact met u op;
 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.  8 mei 2020 – Gezamenlijke huishouding in de bijstand

  Indien de gemeente heeft vastgesteld dat u met een andere persoon (partner, familielid of kennis) een gezamenlijke huishouding hebt gevoerd, kan dat gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. U wordt dan aangemerkt als gehuwd, waardoor uw recht op bijstand wordt gewijzigd naar de norm van gehuwden. Een gezamenlijke huishouding houdt in: twee personen hebben hun hoofdverblijf in dezelfde woning en geven blijk zorg te dragen voor elkaar. Er moet dus voldaan zijn aan de volgende drie criteria:

  1. Twee ongehuwde meerderjarige personen, waarbij bloedverwanten in de eerste graad uitgezonderd worden. Wanneer bloedverwanten in de tweede graad een gezamenlijke huishouding voeren en bij een van beiden is sprake van een zorgbehoefte, dan worden deze ook uitgezonderd en dus niet aangemerkt als gehuwden.
  2. Het huisvestingscriterium. Concrete objectieve feiten en omstandigheden moeten in acht genomen worden bij de bepaling van het hoofdverblijf. Het is van belang in welke woning het zwaartepunt van uw persoonlijk leven zich bevindt.
  3. Het zorgcriterium. Een bepaalde mate van financiële verstrengeling kan blijk geven van zorg dragen voor elkaar. Is hier geen sprake van, dan kan de wederzijdse zorg op grond van andere feiten en omstandigheden vastgesteld worden. Soms kan het zorgcriterium echter op een andere manier vastgesteld worden. Dit is het geval indien u met degene waarmee u een gezamenlijke huishouding voert:
  • Gehuwd bent geweest of als gehuwd bent aangemerkt;
  • Kinderen hebt gekregen;
  • Een geldend samenlevingscontract hebt opgesteld dat jullie verplicht tot een bijdrage aan de huishouding; of
  • Op grond van een registratie aangemerkt wordt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding in de betreffende wet.

  Vaak gaat het (onschuldig) voeren van een gezamenlijke huishouding gepaard met het schenden van de inlichtingenplicht. De inlichtingenplicht geldt voor beiden samen en voor ieder afzonderlijk bij gehuwden of samenwonenden. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om de gemeente te informeren over uw inkomsten en wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Dit betekent dat alle wijzigingen in uw woon- en leefsituatie doorgegeven moeten worden aan de gemeente. Het schenden van de inlichtingenplicht kan gevolgen hebben voor het recht op bijstand.

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? U kunt in dat geval binnen zes weken in bezwaar. Hierdoor is het belangrijk dat u op tijd contact opneemt met onze juristen. Zij zullen het juridisch kader van de gemeente bekijken en beoordelen of een bezwaar bij de gemeente kansrijk zal zijn.

  Wie zijn wij?

  Bezwaarschriftadvocaat.nl is een gespecialiseerd pro deo advocatenkantoor dat zich landelijk inzet voor mensen met problemen met hun bijstandsuitkering. Het kantoor is ervaren en gespecialiseerd in het maken van bezwaar tegen negatieve besluiten van de gemeente en sociale dienst. De ervaring heeft geleerd dat een goed juridisch onderbouwd bezwaarschrift van een advocaat vaak een oplossing biedt.

  Bezwaarschriftadvocaat.nl maakt voor u pro deo bezwaar. Wij vinden namelijk dat mensen zonder portemonnee of ontnomen bijstandsuitkering ook toegang moeten hebben tot een deskundige advocaat. Bezwaarschriftadvocaat.nl is een onderdeel van Advocaten van Cuijk.

  Bel nu met een uitkeringsspecialist:

  Contact

  Laat uw bijstandsprobleem niet liggen, maar laat de bezwaarschriftadvocaat deze aanpakken.

   Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

   bijstand advocaat
   Advocaat uitkering
   Uitkering stopgezet
   Menu