7 dagen per week bereikbaar

Pro deo advocaat

Gratis advies

Werkzaam in heel Nederland

null

06-16167278 whatsapp

0486-423432

De mate van verwijtbaarheid bij de bestuurlijke boete

Auteur
Kyana Natar, jurist sociaal zekerheidsrecht

Terugbetalen uitkering

CONTACTFORMULIER

 • U kunt dit formulier invullen en wij nemen binnen 3/u contact met u op;
 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.  25 januari 2021 – De mate van verwijtbaarheid bij de bestuurlijke boete

  Als de gemeente u een bestuurlijke boete wilt opleggen, moeten zij kijken in hoeverre het u te verwijten valt. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de mate waarin u de inlichtingenplicht niet nagekomen bent. Is er sprake van opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid of verminderde verwijtbaarheid. Hier hangt ook het bedrag van de boete af.

  Opzet
  Van opzet is sprake als u wist dat een inlichtingenplicht had en u deze bewust niet bent nagekomen om uw uitkering te behouden. De gemeente moet opzet wel kunnen bewijzen. Bij opzet wordt de hoogte van de boete afgestemd op 100% van het benadelingsbedrag.

  Grove schuld
  Grove schuld houdt in dat er sprake is van een grote, aan opzet grenzende, mate van nalatigheid. In tegenstelling tot opzet had u niet bewust het doel om de gemeente te benadelen. Maar u had afhankelijk van de aard, de omvang en de duur van de activiteiten die u niet gemeld heeft, moeten weten of kunnen weten dat u deze inlichtingen had moete melden. Grove schuld moet door de gemeente worden bewezen. Bij grove schuld wordt de hoogte van de boete afgestemd op 75% van het benadelingsbedrag.

  Normale verwijtbaarheid
  Normale verwijtbaarheid Is het uitgangspunt bij het opleggen van de bestuurlijke boete. Van normale verwijtbaarheid is sprake als de gemeente opzet of grove schuld niet kan aantonen en er is geen reden om verminderde verwijtbaarheid aan te nemen. Bij normale verwijtbaarheid wordt de hoogte van de bestuurlijke boete afgestemd op 50% van het benadelingsbedrag.

  Verminderde verwijtbaarheid
  U moet verminderde verwijtbaarheid aannemelijk maken. Dat betekent dat u feiten en omstandigheden moet voordragen die leiden dat schending van de inlichtingenplicht vrijwel niet aan u te wijten valt. Er moet sprake zijn van zodanige omstandigheden waar u niet dagelijks mee te maken heeft. Niet nakoming van de inlichtingenplicht kan ook niet volledig aan u worden toegerekend als u de gemeente alsnog de juiste informatie geeft voordat zij constateren dat u deze verplichting niet bent nagekomen. U heeft ook geen volledige schuld aan schending als het handelen van de gemeente heeft bijgedragen aan de hoogte van het bedrag dat u te veel of onterecht aan bijstand heeft ontvangen. Of er is sprake van een samenloop van omstandigheden die leiden dat schending van de inlichtingenplicht niet volledig uw schuld is. Bij verminderde verwijtbaarheid wordt de hoogte van de bestuurlijke boete afgestemd op 25% van het benadelingsbedrag.

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Het is belangrijk dat u op tijd contact opneemt met onze juristen, die u graag adviseren en zo nodig bijstaan bij het indienen van een bezwaar. Zij zullen het juridisch kader (hoofdzakelijk wet- en regelgeving) van de gemeente bekijken en beoordelen. Bijvoorbeeld wanneer u in zodanige omstandigheden verkeert die van sociale, psychische of medische aard zijn, waardoor nakoming van de inlichtingenplicht niet van u kan worden gevergd. Dan kan schending van de inlichtingenplicht niet volledig aan u worden toegerekend.

  Wie zijn wij?

  Bezwaarschriftadvocaat.nl is een gespecialiseerd pro deo advocatenkantoor dat zich landelijk inzet voor mensen met problemen met hun bijstandsuitkering. Het kantoor is ervaren en gespecialiseerd in het maken van bezwaar tegen negatieve besluiten van de gemeente en sociale dienst. De ervaring heeft geleerd dat een goed juridisch onderbouwd bezwaarschrift van een advocaat vaak een oplossing biedt.

  Bezwaarschriftadvocaat.nl maakt voor u pro deo bezwaar. Wij vinden namelijk dat mensen zonder portemonnee of ontnomen bijstandsuitkering ook toegang moeten hebben tot een deskundige advocaat. Bezwaarschriftadvocaat.nl is een onderdeel van Toonen Advocatuur.

  Bel nu met een uitkeringsspecialist:

  Contact

  Laat uw bijstandsprobleem niet liggen, maar laat de bezwaarschriftadvocaat deze aanpakken.

   Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

   bijstand advocaat
   Advocaat uitkering
   Uitkering stopgezet
   Menu